Sol taraftaki skapula altında ağrıyor: Ağrının doğası ve nedeni

 • Osteoporoz

Absteküler bölgede ağrı sendromunun gelişimi, üst humeral kuşağın doğrudan yaralanmalarından başlayıp diğer bölgelerden gelen ışınlarla biten bir dizi nedenden kaynaklanabilir. Acil şartlar söz konusu olduğunda skapula altında sol taraftan hastalanabilmesinden dolayı bu durumun zamanında teşhis edilmesi gerekmektedir.

Bu problemin daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılması için, üst humeral kuşak anatomisinin bilgisi gereklidir. Bir skapula, klavikula ve humerus ile oluşur.

Bu oluşumlar, akromiyoklaviküler ve omuz eklemi gibi eklemleri oluşturur. Omuz kemerinin kas aparatı deltoid, supra ve subakut, yuvarlak kaslar ve subsapular içerir. Buna karşılık, omuz gaga-brakiyal, brakiyal, biceps, triseps ve dirsek kasları tarafından oluşturulur. Bu lezyonlar direkt olarak hasar gördüğünde, travmanın klinik tablosu gelişir ve bu da brakiyal pleksusun sinirlerinin güçlü bir şekilde dallanması nedeniyle skapula bölgesine ışınlanabilir.

Böyle bir semptomatoloji, kardiyolojik hastalıklar, solunum, sinir, kas-iskelet sistemi ve hatta gastrointestinal hastalıkların patolojisi ile provoke edilebilir. Bu durumun teşhisi öncelikle tarih verilerine dayanır. Doktor hastanın acısının doğasını öğrenmelidir.

Ağrılı ağrı kronik etyolojiden bahseder. Çoğu zaman servikal omurganın osteokondrozis belirtisidir. Eğer ağrı sendromu nöbeti duygusal stres veya stresle ilişkili ise, o zaman, öncelikle kalbin ve büyük damarların kronik patolojilerinin dekompansasyonunu dışlamak gerekir.

Sol taraftaki skapula altında ağrıyorsa, özellikle sabahları, oturma veya ayakta durma pozisyonundaki uzun süreli çalışmalardan sonra, fiziksel efor, nevraljiyi dışlamak için gereklidir.

Genellikle bu tip bir ağrı, yoğun bir yoğurma işleminden sonra, sıcak bir duş aldığında veya sıkıştığında geçer. Torasik veya servikal bölümlerin Osteokondroz koluna veya arkaya yaymak yanı sıra baş dönmesi, bulantı ve parestezi için etiyolojik önkoşul haline olabilir. Acıyı, sıkıcı, çekerek veya ağrılı olarak karakterize edin. Tedavinin doğru taktiği yoksa, kalıcı olabilir.

Skapula altındaki ağrılı hislerin kuvvetli bir şekilde telaffuz edilmesi durumunda, en kısa sürede pratisyen hekim veya omurga uzmanıyla görüşmek gerekir. Ani ağrının etiyolojisi interkostal kaslar boyunca nevralji veya mide ülseri, angina pektoris ile ışınlama ile ilişkili olabilir. Benzer klinik belirtilere sahip yaşam aktivitesi durumu için en tehlikeli olanı miyokard enfarktüsüdür.

Bu durumda, subjektif semptomlar da yanma hissi olan, ölüm korkusu olan hastalarda iskemik miyokardiyal hasar gelişir. PG'ler hastalar da, üst bacak, boyun ve omurgasında sol tarafında nörovasküler demetin sırasında, sol tarafta kürek kemiği altında acı not edin.

Ağrının keskin doğası genellikle interkostal sinirlere verilen hasardan kaynaklanır. Objektif araştırma için yardımcı kriterler, palpasyonda, inspirasyon derinliğinde veya aktif hareketlerde ağrı sendromunun gelişmesidir.

Absteküler bölgede keskin dikiş ağrısı, akut pnömoni veya plörezi ile doğrudan ilişkili olabilir. Bu durumda, akciğerlerin X-ışını teşhis, oskültasyon ve perküsyon yapmak gereklidir. Çoğu zaman hastalar önemli bir prognostik değere sahip olan bu hastalıkların diğer belirtilerini (öksürük, hırıltılı solunum, hipertermi, halsizlik) fark ederler. Ağrının titreşen doğası, intervertebral disklerin fıtıklarında klinik öneme sahiptir. Çoğu zaman, bu patolojiye hipertansiyon, baş ağrısı ve ellerde sürünen sürünme hissi eşlik eder.

Böyle bir klinik tablo aort duvarının diseksiyonu ile gelişebilir. Bu hastalarda, bir tarihte, kardiyovasküler sistem (aort kapak darlığı, ateroskleroz, konjenital malformasyonlar), alt ekstremite sık şişme, nefes ve dolaşımdaki durgunluk sonucunda karaciğer genişleme darlığı ciddi hastalıklar vardır.

Acıya basma hissi, vejetatif vasküler distoninin (VDD) subjektif bir belirtisi gibi davranabilir veya koroner kalp hastalığının ilerlemesi ile ilişkili olabilir.

Ayırıcı tanıda, sol taraftaki skapula altındaki ağrının nitrogliserin alınarak bastırılabildiğini bilmek önemlidir, o zaman neden anjinadır. Eğer konvansiyonel analjeziklerle durumu düzeltebilirseniz, o zaman VSD varsayılmalıdır. Akut miyokard enfarktüs saldırısını durdurmak sadece narkotik analjeziklerin yardımıyla mümkündür.

Neden sol taraftaki skapula altında incinir: Gelişimin etiyolojik faktörleri

Absteküler bölgede ağrı sendromunun gelişimi çok nadiren idiyopatiktir, bu nedenle bu semptomun gelişmesine neden olan hastalıkların mümkün olduğunca erken tespit edilmesi gerekmektedir. Sol taraftaki skapula altında ağrının neden acıttığı sorusuna verilen cevap, sadece ağrının niteliğini değerlendirdikten sonra, ayırıcı tanı koymak ve özel araştırma yöntemleri yürütmek suretiyle verilebilir.

Absteküler alanda ağrı nedeni, bu tür organ ve vücut sistemi hastalıkları olabilir:

 1. Kas iskelet sistemi. Klinik olarak, ağrı, alt sırt ağrısı, interkostal nevralji, travmatik yaralanma veya brakiyal pleksus kenarları ve miyofasyal sendromu gibi subskapüler bölge hastalıklarının eşlik edilebilir. Vertebrojenik nörodistrofik sendromun sol tarafında omuz kanadı altında ağrır. Servikal ya da torasik omurganın yenilgisi, başın döndürülmesi, eğilmesi ya da oturma pozisyonunda uzun süre oturması sırasında ağrılı duyumların gelişmesine eşlik eder.
 2. solunum. Parietal plevranın patolojik sürecine müdahil olması durumunda solunduğunda sol taraftaki skapula altında ağrır. Sol omuzdaki ağrının gelişimi sol taraflı pnömoni, plörezi, akut bronşit veya sol akciğerin apsesi olabilir.
 3. Kardiyovasküler. kalp hastalığı ve koroner kalp hastalığı, kalp krizi, perikardit, anjin, aort anevrizması veya mitral kapak yetmezliği gelişiminde ayna alana yayılan ağrı giden ana kan damarları.
 4. Gastrointestinal sistem. Absteküler bölgede ışınlama, mide ve duodenumda peptik ülser, yemek borusunun spazmı ve nadir durumlarda akut pankreatit gibi hastalıklardan kaynaklanır. Çoğu zaman, skapula altındaki ağrı perforasyonla gelişir.
 5. Psikojenik hastalıklar. Bugüne kadar, bir grup psikojenik hastalık ile en acil sorun, vegeto-vasküler distonidir.

Sırtın sol tarafı skapula altında ağrıyor: Tanı ve tedavi

Skapula altındaki ağrı derhal teşhis gerektiren semptomlardan biridir. Her şeyden önce, yaşamı tehdit eden acil durum hastalarını dışlamak gerekir.

Skapula altında ağrı sendromu tanısı içerir:

 1. Yaşam ve hastalık anamnezinin toplanması.
 2. Temel klinik çalışmalar yürütmek:
  • Genel kan testi.
  • İdrarın genel analizi.
  • Biyokimyasal kan testi.
  • Radyografi.
  • Elektrokardiyografi.
 3. Özel klinik çalışmalar:
  • Bilgisayarlı tomografi.
  • Manyetik rezonans tomografi

Hasta, sol taraftaki skapula altında ağrır ve elinize verirse, öncelikle bu belirtinin nasıl geliştiğini incelemek gerekir.

Kardiyovasküler hastalık öyküsü ile skapula altındaki ağrı, göğüs, boyun ve sol kolda ağrı ile birleştirilir.

Böyle bir ağrı prevalansı derhal rahatlama ve elektrokardiyografik araştırma gerektirir. Ağrının akut ve yakıcı doğası, anjinin klinik belirtisi veya miyokardiyal enfarktüs atağıdır. Bu saldırıyı nitrogliserin veya narkotik analjeziklerle durdurabilirsiniz. Daha acil bir zamanda, kardiyoloğa danışmak için ele alınması gerekmektedir.

Ağrının uzun süre boyunca sürekli olarak doğması, egzersizle birlikte artar, hastalığın kronik seyrini gösterir. Çoğu durumda, neden brakiyal pleksus veya torakal veya servikal omurganın sinir aparatının bir lezyondur. Evde ağrıyı ortadan kaldırmak için anestezik bir ilaç alabilirsiniz. Ancak, analjeziklerin bu rahatsızlık için tedavi sağlayamadıklarına dikkat edilmelidir, bu nedenle bir nöropatolog veya verterologdan yardım almak gerekir.

Sırtın sol tarafı, omurgaya veya kaslı bir cisme ait torasik bölümün hasarında bir skapula altında ağrır. Hareket sırasında sol taraftan skapula altında ağrırsa, kas veya sinir aparatının iltihaplı hastalıklarını dışlamak gerekir. İnhalasyon ile yoğunlaşan ve öksürük, ateş, genel halsizlik gibi semptomların eşlik ettiği, subsapular bölgede ağrı sendromu, bir pulmonolog tarafından ek tanı gerektirir. Pnömoni tanısını doğrulamak için bir göğüs röntgeni yapmak gerekir.

Rehabilitasyon ve önleme

Sırtın sol tarafının skapula altında ağrıması durumunda, öncelikle hastalığın etiyolojisine bağlı terapötik önlemlerin alınması gereklidir. Tedaviden sonra bireysel rehabilitasyon programı geliştirmek için bir rehabilitasyon uzmanına başvurmanız gerekir.

Rehabilitasyon faaliyetleri arasında tıbbi jimnastik, fizyoterapi ve akut ihtiyaç için analjeziklerin atanması yer alır.

Kas-iskelet sistemi hastalıklarının erken önlenmesi için, dinlenme ve çalışma rejimini normalleştirmek, sabah egzersizleri yapmak ve aşırı fiziksel efordan kaçınmak gerekir. Doğru jimnastik, miyokarda iskemik hasarın gelişmesini engeller.

Soldaki subapüler ağrı hakkında endişeleriniz varsa erteleme kabul edilemez

Sol kürek kemiği altındaki ağrı oldukça sık görülen bir fenomendir. Vücudun rahatsız edici bir pozisyonu ya da garip bir hareketle (kas çekildi) basitçe ortaya çıkabilir ya da örneğin miyokard enfarktüsü gibi daha ağır hastalıkların bir işareti olabilir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür ve hatta bazen çocuklar omuz bıçağı altında karıncalanma şikâyette bulunurlar.

Soldaki skapula altındaki acıyla nasıl yüzleşebileceğimizi anlayalım. İlk olarak, hangi organların bu bölgede olduğunu hatırlayalım. Sonuçta, çoğu zaman, hangi organın yanında, o da acıyor. Bazen ağrı, sinir lifleri boyunca patolojik odaktan uzaklaşır.

Küçük bir anatomi

Vücudumuza arkadan bakalım: sol skapula, toraks şeklindeki kaburgaların üzerinde yer alır ve her kaburga arasında özel bir girintide interkostal sinir ve interkostal damarlar bulunur. Bunlar interkostal kaslar ve bağlar ile birbirine bağlanır.

Skapulanın merkezinde, içinde omuriliğin bulunduğu vertebral kolon bulunur. Bundan sonra, interkostal sinirler ayrılır. Skapula iyi gelişmiş sırt kasları ile çevrilidir. Soldaki kaburga iskeleti ile birlikte, sol akciğer, kalp, mide, pankreas ve dalağın yanı sıra vücudumuzun en önemli damarını veya daha doğrusu torasik kısmını aortu korur.

Böylesine kısa bir anatomik incelemeden yola çıkarak, sol kürek kemiği altındaki tüm ağrı nedenleri iki büyük gruba ayrılabilir:

 1. Kas-iskelet sistemi ve nörojenik dahil kas ağrısı, patoloji ile ilgili ağrı.
 2. İç organların patolojisi ile ilişkili ağrı (kardiyovasküler patoloji, solunum yolu hastalıkları, gastrointestinal sistem ve dalak hastalıkları).

Sol kürek kemiğinin altında niçin acıdığını öğrenmek için, belirli bir şikayete ve anket verilerine dayanarak, ilgilenen doktor tarafından atanacak kapsamlı bir muayeneden geçmelisiniz. Sonuçta, farklı hastalıklarda ağrı, doğada, yoğunlukta ve provoke edici faktörlerde farklılık gösterecektir.

Semptomlar ve kas iskelet sistemi patolojisi ile ilişkili nedenler

Eğer sırtın arkasından sol skapula altında ağrırsa, çoğu zaman, omurga patolojisi, örneğin osteokondroz veya intervertebral herni veya torasik omurganın skolyozudur.

 • Osteokondrozda, fıtık ve omurganın diğer dejeneratif hastalıkları (spondiloz, spondilolistez, spondilit ve benzeri), omurilik sinirlerinin kökleri sıkışır ve şiddetli ağrı ortaya çıkar. Sabit olabilir ve belki de lumbago şeklinde, her zaman lezyonun kenarındaki omuz bıçağı altında ışınlanır. Ve omurgada, "dövülmüş" gibi nahoş bir his var.
 • Ağrı, spapula altında ve servikal omurga patolojisi ile ışınlanır, çünkü servikal spinal sinirlerin bazı dalları buna uygundur.
 • Sol skapula altında şiddetli ağrının nedeni, sol omuz-skapular periartrit olabilir, çünkü skapula ve eklem boşluğunun akromiyal süreci, omuz ekleminin oluşumunda ve güçlendirilmesinde doğrudan rol oynar.
 • Sol skapula altında ağrıyan ağrı, skapula-rib sendromu ile ortaya çıkar. Kural olarak, skapula'nın iç kenarında yer alır, aynı zamanda servikal omurga bölgesinde ve lezyonun kenarındaki omuz ekleminde çok acı verir. Bu patolojinin nedeni hipotermi, travma veya aşırı strestir.
 • Bir başka sebep interkostal nevraljidir. Bu tür bir ağrının ayırt edilmesi zor değildir, çünkü genellikle interkostal aralık boyunca yayılır. Vücudu döndürmek zordur, sıklıkla parestezi vardır - etkilenen interkostal boşluğun cildinde sürünme taraması. Kişi, daha fazla patolojik süreci şiddetlendiren, irritabl olur.
 • Onkolojik hastalıklar. Tümör skapulaya doğrudan yerleştirilebilir ve daha sonra kemik çıkarılır (skapullektomi).

Diğer durumlarda, omurilikte veya omurgada, torakal spinal köklerin sıkışmasıyla kanser süreci gözlemlenir ve ağrı skapulaya ışınlanır.

İç organların patolojisi

Angina pektoris, aort enfarktüsü ve anevrizma

Sol skapula altındaki akut ağrı, anjina (angina pektoris) ve miyokard enfarktüsü gibi miyokardit, perikardit ve peeling aort anevrizması gibi ciddi hastalıklardan kaynaklanabilir.

 • Anjina pektoris ile fiziksel efordan sonra keskin bir şekilde ortaya çıkar ve sol kürek altında, sol kolda ve hatta alt çenenin sol köşesinde sternumun ışınlanmasının ardındaki bir baskıyla birlikte görülür. Dinlenme durumunda, saldırı genellikle demirlenir. Şiddetli vakalarda, ilaç gereklidir. Bir cebin içinde "deneyim ile çekirdekler" de her zaman sadece durumda bir nitrogliserin var.

Miyokard enfarktüsü ile nitrogliserin yardımcı olmaz. Bu, kalp kasındaki kan dolaşımının keskin bir şekilde ihlali sonucu oluşan kalp kasının nekrozu arasındaki ana farktır.

Kalp krizi geçiren ağrı, sol skapula altında ve posterior enfarktüs ile bu hastalığın tek tezahürü olabilir. Böyle bir saldırı sadece "kardiyak" ilaçlar ve analjeziklerin enjeksiyonu ile çıkarılabilir.

 • Miyokardit ve perikardiyal ağrı genellikle genellikle ateş ve gece titremesi ile birlikte ağrıyan bir durumdur. Kalp kas ve kalp torbası iltihabı genellikle bulaşıcıdır. Bakteriler kalbe kan akışıyla girerler.
 • Yükselen aort diseksiyon anevrizması, aort kapak yetersizliği ve akciğerlerde venöz tıkanıklık gelişmesi ile birlikte, sol atriyum ve ventrikül arasındaki valf üzerindeki yükte bir artışa yol açar. Ağır vakalarda kardiyopulmoner yetmezlik gelişir ve pulmoner ödem gelişir. Anevrizma bölgesindeki damar duvarı incedir, bu nedenle göğüs boşluğuna kanama riski yüksektir.

Ülser ve pankreatit

 • Yüksek gastrik ülserler ve gastroözofageal reflü ile sol kürek kemiği altındaki soluk ağrısı, genellikle gece boyunca ortaya çıkan yanma hissi eşlik eder.

Bu hastalar en az 2,5 litre su içmeli ve küçük porsiyonlarda, fakat daha sık tüketilmelidir. Ülser karakteristiği ile ağrı yeme ile olan ilişkisidir. Çoğu zaman hasta, aç karnına acı veren ataklardan dolayı rahatsız olur - aptal, ağrıyan. Ağrı sendromu, sarımsak, soğan ve kahve gibi tahriş edici mide mukus ürünlerini alabileceğini kışkırtır.

 • Sol skapula ya da epigastrik bölgede (bıçak çaldığı gibi) keskin dikiş ağrısı ülserin delinmesinin bir sonucu olabilir.

Ülserin delinmesi veya delinmesi, mide duvarının karın boşluğuna girdiği, tabanındaki bir açıklığın oluşması ile ülseratif defekt alanında mide çeperinin belirgin bir incelmesi olarak adlandırılır. Şiddetli vakalarda perfore ülser ile peritonit gelişir (peritonun iltihaplanması).

 • Pankreatit ile, ağrı kefen ve nadiren tek taraflı. Saldırı, yağ, kızartılmış ve tuzlu gıdaların kötüye kullanılmasından sonra, kusma, gaz ve diğer dispepsi semptomları (sindirim bozuklukları) ile birlikte gelişir. Bazen sadece narkotik analjezikler tarafından durdurulabilir.

Pnömoni ve plörezi

Sol taraftaki pnömoni (pnömoni) ile birlikte, akciğerlerde balgam ve hırıltılı öksürük ile birlikte olan orta şiddetli ağrı da skapula bölgesinde rahatsız olacaktır. Bu durumda, genellikle sıcaklığın "mumları" not edilir.

Plörezi (plevra iltihabı) kuru veya pürülan olabilir. Bu patolojinin her iki tipi de solunum sırasında şiddetli ağrıya eşlik ederken, kişi etkilenen tarafı korur: solunum daha yüzeysel hale gelir.

Pürülan plörezi ile ponksiyon her zaman gerçekleştirilir, ardından plevral boşluğun boşaltılması ve drenajının analizi yapılır.

Dalağın iki fazlı rüptürü

Çok nadiren, skapular bölgede ağrı, dalak yaralanmaları ile ortaya çıkar. Hasarı intraabdominal hemorajiye yol açar. İki fazlı rüptür olarak adlandırılan eksiklikle, kişi ilk önce iyi hisseder, ancak skapulanın alt açısı bölgesinde rahatsızlığı belirtir. Bu patoloji her zaman acil cerrahi müdahale gerektirir.

tanılama

Sınav, her bir vakada doktorun hangi hastalıktan şüpheleneceğine bağlı olarak belirlenir.

 1. Kas-iskelet sistemi patolojisinde, her şeyden önce, omurganın bir x-ışını incelemesi, yanı sıra bir MRI veya CT taraması yapılır.
 2. Kardiyovasküler hastalıkları teşhis etmek için EKG ve kalbin ultrasonu taraması reçete edilir.
 3. Gastrointestinal sistem patolojisi şüphesi varsa özofagogastroduodenoskopi ve karın boşluğunun ultrasonografi taşınır.
 4. Akciğer hastalıkları da radyografide ortaya çıkan değişiklikler ile teşhis edilir.
 5. Bir dalak hasarı teşhisi, anamnez, ultrason muayenesi ve karın boşluğunun bir anket floroskopisi dikkatle toplanarak kolaylaştırılır.

tedavi


Sol kürek kemiği altında ağrının tedavi edilmesine yönelik bir yöntemin seçimi, sadece görünüşünün nedenine bağlı olacaktır.

Sonuçta, ağrıyı bir analjezik alarak durdurmak yeterli değildir: mantıksız bir nedenden dolayı, tekrar geri dönecektir.

Her hastalık için kendi tedavi rejimlerini geliştirdi. Diyet ve beslenme konusunda mutlaka tavsiyelerde bulunurlar. İlaç tedavisi detaylıdır. İlaçların çeşitliliği, bu özel hastalıkta en başarılı şekilde kombine edilmelerine izin verir.

Konservatif tedavi etkisiz ise, cerrahi müdahale endikedir. Ve bazı hastalıklar (delikli ülser, büyük boyutlu intervertebral herni, dalak rüptürü) ile tedavinin tek olası yolu olacaktır.

Arkasından sol kürek kemiği altında ağrı nedenleri, ne yapmalı?

Hızlı sayfa gezinme

kürek kemiği altında ağrı - Böyle semptomlarla karşılaşabilir ve iç organların kas-iskelet sistemi veya patoloji hastalıklardan muzdarip yetişkinler ve çocuklar sıradan fiziksel aktivite tasarlanmış veya taslak ayakta değildir.

Analjeziklerin, subjapüler ağrının görünümü ile kendi kendine uygulanması kesinlikle kabul edilemez: bu tür bir ağrı yaşamı tehdit eden koşulların bir göstergesi olabilir.

Aynı zamanda, sadece akut ağrı değil, aynı zamanda sol kürek kemiği altında da sıkıcı ağrı, dikkat ve çoğu zaman, acil tıbbi bakım hak ediyor.

Bu ya da bu hastalığın, acı ve doğuştan gelen semptomların doğasına yardımcı olduğunu varsayarsak. Bununla birlikte, sadece hastanın şikayetleri üzerine temellendirilmiş bir doktor, hangi organın yaralanmasının ağrıya neden olduğunu, gerekli tanısal muayeneyi reçetelemeyi ve gerekirse acil bakım sağlamak için anlayabilecektir.

Arkasından sol kürenin altında ağrı nedenleri

Akciğerlerin, kalbin ve omurganın yanı sıra geniş bir sinir lifleri ağının yakınlığı, abonelik ağrısının olası nedenlerinin listesini genişletir. Bu durumda, her hastalık diğer spesifik belirtilerle karakterize edilir ve ağrı duyumlarının karakteri ve süresi de değişir.

Kas-iskelet sistemi ve sinirlerin patolojisi

Omurga ve kas omurga hastalıkları solda sık görülen bir alt ağrının nedenidir. Bu tür hastalıklarda ağrı hissi genellikle tek taraflıdır.

 • Osteochondrosis - torasik veya servikal omurgadaki osteofitlerin oluşumu, soldan veya sağdan, boyundan ve sırttan başlayarak ve kolda ışınlama ile biten bir çekme ağrısını tetikler. Ağrı, genellikle uzamış, ancak tolere edilebilir, dinlenme geçmez.

Önemli! Soldan arkaya uzanan sol el arkasındaki ağrının nedenleri, eline veren ve baskı yapan bir karakter taşır - osteokondrosis ve anjinin - ayırt edici bir özelliği vardır. Anjina ile ağrı, birkaç gün boyunca osteokondroz ile 30 dakikaya kadar devam eder. Ek olarak, anjin atağı nitrogliserin veya diğer kalp ilaçları tarafından durdurulur.

 • İnterkostal nevralji - interkostal aralık boyunca yayılan ve nefes alma, bükme, hapşırma / öksürme ile artan yoğun ağrı eşlik eder. Genellikle nevralji değiştiğinde ve cildin ağrı kaynağı üzerindeki hassasiyeti değişir. Nevralji, paresteziyi gooseflesh şeklinde provoke ederken, sol skapula altındaki hissizlik genellikle miyokard enfarktüsü, anjina pektoris ile ortaya çıkar.
 • Skapula-rib sendromu - bir pozisyonda (ofis çalışanları) uzun süreli kalışlarla bağlantılı fiziksel çalışma veya aktiviteler için bir "ödül" dür. İnsanlar, omuz bıçağının altında ışınlama yapan, boyun ve omuz arasında lokalize edilmiş düşük yoğunluklu bir donuk ağrıdan şikayetçidir.

Bazen subskapular ağrı (D., Her zaman düşüş, böylece vurmak ve öncesinde, akut ağrı) miyozit (aynı anda gözlenen sertlik ve tek tek kas gruplarının kuvvetini), bıçak yaralanması tahrik ya da onkoloji (ağrı, periyodik olarak düşük yoğunluklu oluşabilir). Kemiklerin dışlanması ve tüberkülozu, yani skapula'nın yenilmesi imkansızdır.

Kalp ve kan damarları hastalıkları

Kardiyak patoloji, bir hasta bir alt-ağrının ağrısından şikayet ettiğinde teşhis edilebilecek en tehlikeli olanlardan biridir. Bu durumda, kalp hastalıklarında ağrı her zaman göğsün ön yüzeyinde (göğüs kemiğinin arkasında veya solunda) başlamaz. Kalp bölgesinde sol kürek kemiği altında ağrı nedeni olabilir:

 • Angina pektoris - göğüs kemiğinin arkasındaki morbiditeyi bastırmak, sol kürek kemiği ve köprücük kemiği altında çene ve kol içine uzanır. Ağrının şiddeti istirahatte azalır, ancak vücudun pozisyonunu değiştirmek rahatlama getirmez. Skapular-rib (vertebrogenic) sendromunda, ağrı şiddetindeki durum radikal olarak zıttır. Stenokardiya saldırısı Nitrogliserin alımı ile dengelenir, vertebrojenik ağrı manuel tedavi için çok yararlıdır.
 • Miyokard enfarktüsü - kalbin karakteristik ışınlaması (skapula altında dahil) ile kalpte keskin, büyüyen ağrı, kardiyak glikozitler tarafından durdurulmaz. Hasta, omurganın ve sinir liflerinin yenilgisinde bulunmayan güçlü bir korku yaşar. Hemen hastaneye yatış gerekli!

Önemli! İHD (angina, kalp krizi) ve servikal osteokondroz için soldaki dilin uyuşması karakteristiktir.

 • Hipertansif kriz - çoğu zaman sol kürek kemiğine ışınlama ile basılan bir kalp ağrısı eşlik etti. A / d ölçülürken ağrının nedeni kolayca belirlenebilir.
 • Perikardit - bu hastalıkta, ağrı dinlenme halindeyken geriler ve vücudu öne doğru döndürür. Öksürük, ön taraftaki kalp bölgesinde ortaya çıkar, skapula altında ışınlanır, ancak akut miyokardiyal iskemide (anjina pektoris, enfarktüs) olduğu kadar şiddetli değildir.
 • Ayrılma, aort anevrizması - tehlikeli bir durumdur, karakteristik özelliği, skapula altındaki bir zonklamadır. Hızlı ağrı artışı, tıbbi ekibin acil çağrılmasını gerektirir.

Önemli! Sıklıkla, kardiyak patoloji semptomatik resmine benzer bir vejetatif vasküler distoni verir. Aynı zamanda, onun zor durumunun gösterilmesi açıkça aldatılmış (psikojenik faktör), hasta genellikle sinir, titreme, ateş ve boğazda bir yumru hissi yaşıyor.

Solunum yolu hastalıkları

Soldaki skapula altında ağrı, aşağıdaki akciğer hastalıklarına neden olabilir:

 • Pnömoni - sadece inflamatuar odak plevral membrana yakın olduğunda ağrı verir. Düşük yoğunluktaki ağrı hissi periyodik olarak ortaya çıkar, nokta lokalizasyonuna sahip olur, solunum ile güçlendirilir.
 • Pleurisy - zatürre aksine, ağrı keskin, dikişlidir. Onun yoğunluğu, solunum derinliğine bağlıdır.

Sol skapula altında inspirasyon sırasında ağrı eşlik eden eşzamanlı akciğer semptomları yüzeysel, hızlı solunum, nefes darlığı, ateştir. Hipertermi ayrıca perikardit ile de ortaya çıkabilir. Çok nadiren şiddetli nevralji, miyozitde sıcaklıkta hafif bir artış olur.

Önemli! Kalp hastalığının aksine, solunum yollarının patolojisi ile birlikte, ağrı gece terlemeleri ve öksürüklerle (pnömoni başlangıç ​​aşamasında ve plörezi - kuru) eşlik eder.

Gastrointestinal sistemin patolojisi

Skapula altında ağrı genellikle sindirim sistemi hastalıkları eşlik eder. Semptomatik görüntü aşağıdaki gibidir:

 • Peptik ülser - güçlü bir kesme ağrısı her zaman yeme ile ilişkilidir (yemekten önce veya hemen sonra oluşur), skapula ülser sürecinin spesifik olmayan lokalizasyonuyla (mide posterior duvarı veya kardiyak kısmı) ışınlanır. Ağrı, asit düşürücü ilaçlar (Rennie, Almagel, Vikasol, vs.) alarak kusmadan sonra azalır. Ülserin delinmesine artmış ağrı eşlik eder (bıçak kesmesi gibi), hasta ayaklarını karnına bastırarak ellerini elleriyle tutar.
 • Pankreatit - şiddetli zona (sol kürek altı dahil) eşlik eder. Saldırı her zaman diyette (yağlı, tuzlu, kızarmış yiyecekler, alkol, açlık) yanlışlıklar ile ilişkilidir. Kusma rahatlama getirmez.

Önemli! Sol taraftaki skapula altında ağrıya neden olan gastrointestinal sistemin patolojisine başka karakteristik semptomlar eşlik eder - şişkinlik, sindirim, kusma, geğirme.

Subjektif ağrı ile tanı

Bir anamnez toplarken, doktor fiziksel aktivite, yeme, stres ile birlikte ağrının bağlanmasına dikkat eder ve aynı zamanda kronik ve yeni hastalıkları da belirler.

Ağrının doğasının değerlendirilmesi, farklı organların hastalıklarına özgü belirli semptomların varlığı, vücudun belirli bir sistemine (kalp, akciğerler, kas-iskelet sistemi, GİT) nedenleri daraltmanıza izin verir. Ön tanı aşağıdaki çalışmalarla teyit edilir:

 • kalp - a / d ölçümü, EKG, ekokardiyografi ve Doppler modunda tarama;
 • akciğerler - akciğer röntgeni;
 • omurga - servikal ve torakal bölgelerin X-ışını, BT veya MRI.

Gelecekte, yaralı organın daha ayrıntılı bir incelemesi gerekli olabilir. Ancak o zaman ortaya çıkan hastalığın tedavisi reçete edilir.

Ne zaman ve hangi doktora başvurulur?

Omuz bıçağı altındaki ağrılı hislerin yoğunluğunun derecesine ve doğasına bağlı olarak, eşlik eden semptomatoloji, doktorlara başvurmalısınız:

 • acil bakım acil çağrısı - artan yoğunluğu ve genel durumun hızlı bozulma ile keskin bir şekilde ortaya çıkan ağrı;
 • travmatolog - ağrı sendromuna sebep olan bir travma olmak;
 • kardiyolog - eş zamanlı göğüs ağrısı (sürekli veya aralıklı), dispne, siyanoz;
 • nörolog, ortopedi uzmanı - sol skapula altında, elin yükselmesiyle birlikte artan ağrı, omurganın daha önce teşhis edilen dejeneratif patolojisi olan fiziksel eforla ağrı duyumları arasında net bir bağlantı vardır;
 • gastroenterolog - gıda alımı ile ağrı arasında bir ilişki vardır, GIT hastalığının başka bulguları vardır (mide bulantısı, kusma, vb);
 • öksürük, nefes darlığı ile birlikte skapula altında pulmonolog - ağrı;
 • Terapist - ağrı açık bir neden olmadan, kalıcı veya geçici olarak gerçekleşir.

Sıklıkla önemsiz bir VSD olarak tanı koyan ve akut cerrahi patoloji veya onkolojik sürecin onayını alan terapisttir. Gelecekte, doktor dar bir uzman uzmanının danışmasını atar.

Ön tedavi rejimleri

Teşhise bağlı olarak, katılan hekim, nedensel hastalık için etkili bir tedavi seçer. Kompleks terapinin önemli bir yönü, ağrı sendromunun ortadan kaldırılmasıdır:

 1. Nörolojik doğanın ağrıları ile, güçlü ağrı kesiciler (Ketanov) en sık kullanılır;
 2. Omurga ve kasların patolojisi, non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (Diklofenak, Ketorolak);
 3. Kalp hastalığı - ağrı sendromu nitrogliserin alımını gerektirir (kalp krizi ile yardımcı olmaz), Validol sadece bir refleks etkisine sahiptir ve iskemik hastalıkta kalp kasının durumunu iyileştirmez;
 4. Bir gastrointestinal hastalıktan şüpheleniyorsanız, antispazmodikler (No-shpa, Spasmalgon), asit düşürücü ilaçlar (ülserlerle) alınması tavsiye edilir.

Sadece nedensel hastalığı ortadan kaldırarak, hasta omuz bıçağının altındaki ağrıdan kurtulur. Akut koşullarda, bazen acil yatış ve yoğun tıbbi önlemler gereklidir.

Radikal tedavi hastalığın doğasına ve seyrinin süresine bağlıdır, bu nedenle doktor ilk acı verici semptomlarla tedavi edilmelidir. Bu, sadece hastalığın sonucuna bağlı değildir ve tam iyileşme şansını arttırır.

Şiddetli vakalarda, zamanında tıbbi bakım, hasta için bir hayat kurtarır.

Soldaki alt bölgedeki ağrı

Böyle bir semptomla, sırtın arkasındaki sol omuz bıçağı altındaki ağrı gibi, sık sık yüzleşmelisiniz. Vücudunuzun bu sinyali, onun içinde ciddi sorunlar olduğu anlamına gelebilir ve bu nedenle hiçbir durumda anestezisini dışarıda bırakmazsınız. Böyle bir semptomla birlikte görülen birçok patolojik durum arasında ciddi kardiyak, gastrointestinal ve nörolojik hastalıklar bulunmaktadır. Bu fenomenin olası nedenlerini daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Peptik Ülser

Genel olarak sırtın sol tarafından skapula altındaki ağrının ana nedeninin kalp krizi olduğuna inanılmaktadır. Bu hiç de değildir ve aslında, çoğu zaman böyle bir semptom mide ülserinden kaynaklanır.

Bu durumda ağrı tezahürünün özellikleri şöyledir:

 • büyüyen karakter;
 • ağrı mevsimselliği;
 • kusma sonrası zayıflama;
 • yemekler ile iletişim.

Peptik ülser de mide ekşimesi veya erüstasyon varlığı ile belirtilir. Hastaların yaklaşık% 75'i, bulantıdan önce ağrının başlangıcında ortaya çıkan kusma rahatlaması yaşamaktadır. Bazen ülser hastaları bu sebepten yapay olarak sebep olmaya çalışırlar. Böyle bir ağrı, sadece sol kürek kemiği bölgesinde değil, aynı zamanda epigastrik bölgede de bulunur, sol meme başı ve sternumun arkasına ışınlanır. Hemen hemen her zaman yemekler ile bir bağlantı vardır: acı, aç, erken, geç, gece olabilir. Böyle bir bağlantı bulunursa, peptik ülser doğrulanmış kabul edilebilir.

Ülser perfore olduğunda, köprücük kemiğine ve omuz kanadı altına verilen şiddetli ağrı oluşur. Bu durumda, şunları gözlemleriz:

 • soğuk ter;
 • karın için sıkılmış dizler ile karakteristik bir duruş;
 • kan basıncını düşürmek;
 • kalp hızında azalma.

Sırtın sol tarafında çok daha az sıklıkla akut pankreatitin neden olduğu ağrı vardır. Onun için, kuşak ve kramp ağrı duyuları daha karakteristiktir. Çoğunlukla ani bir doğaya sahiptir ve epigastriyumda gövdenin sol tarafında, göğsünde, kalp bölgesinde, sol kürek kemiğinin altında bir yansımayla ortaya çıkarlar.

Vejetatif Krizler

Bu durumda, hasta ağrı hislerini oldukça renkli olarak tanımlar. Bunlara ek olarak, bu tür eşlik eden semptomlardan dolayı sorunludur:

 • göğüste sıkışma ve ağırlık hissi;
 • göğüste ateş;
 • ağrı lokalizasyonunun belirli bir yerinin olmaması;
 • kalpte ağrı;
 • titreme ve korku hissi;
 • hava eksikliği;
 • endişe.

Bunun sadece sol kürek kemiği bölgesinde acıdığı söylenemez. Ağrı daha sonra sol koluna gider, daha sonra klavikula alanına gider, sonra karnın dibine düşer. Hastalarda hava eksikliği, kalp durması ve boğaz kasılması hissedilir. Bu sırada toraks, ısı hissi ile sıkıştırılmış veya kavranmış gibi görünüyor.

Miyokard enfarktüsü

Sol skapula altında ağrı nedenleri arasında sadece üçüncü sırada miyokard enfarktüsü var. Bu yaşamı tehdit eden durum, göğüsteki paroksismal ağrılarla kendini gösterir, sol çene, sol kol ve sol kürek kemiği verir. Aynı anda yanma baskınlığı olan ağrı duyumları başlangıçta retrosternal bölgede ortaya çıkar ve sol tarafa yayılır. Lokalizasyon ve ağrının ışınlanması, anjina pektoris ile aynıdır. Enfarktüs sırasında ağrının ayırt edici özellikleri şunlardır:

 • acı aşırı yoğunluğu;
 • nitroglisere karşı pozitif bir reaksiyonun olmaması;
 • Süre 15 dakikadan fazladır.

Kalp krizi sırasında ağrılı duyular çok yoğun ve bazı hastaların çığlık atmasına neden oluyor. Bireysel hastalar, uzamış göğüs ağrısı ile birlikte bileklerin şiddetli uyuşukluğundan şikayetçidir. Gece veya saat öncesi saatlerde daha sık görülür ve kural olarak yarım saatten fazla ve bazen de birkaç saat sürer.

Angina pektoris

Bir başka kardiyolojik hastalık sol skapula altında akut ağrılarla kendini gösterir - bu anginadır. Ağrıları ile öncelikle retrosternal bölgede, sonra sol tarafa "dökmek" gibi ortaya çıkar. Tezahürün doğası gereği, keskin ve daraltıcıdır, istirahatte ve nitrogliserin aldıktan sonra kaybolurlar. Daha az ölçüde, hastaya Validol yardımcı olur.

Çoğu durumda, hastalığa koroner arter ateroskleroz neden olur. Angina pektoris sıklıkla şiddetli hipotermi veya vücudun aşırı ısınması, alkol alımı ve akut ve ağır gıdalardan sonra fiziksel ve duygusal stres ile ortaya çıkar.

Bronko-pulmoner sistem hastalıkları

Sol skapula altındaki sürekli ağrı, gelişmekte olan sol taraflı pnömoni ve kuru plörezi işaret edebilir. Bu hastalıkların varlığının doğrulanması, öksürme, hapşırma ve sadece derin bir iltihaplanma sırasında ağrıda bir artıştır. Ağrı gerçekten pnömoniden kaynaklanıyorsa, o zaman yatay bir pozisyonda ve vücut sağlıklı bir tarafa dönüştüğünde bir şekilde hafifçe inebilir. Kural olarak, aşağıdaki belirtiler bu hastalık için tipiktir:

 • kuru veya çok daha az sıklıkla, ıslak öksürük;
 • balgamda pus veya kanın safsızlığının varlığı;
 • subfebril vücut ısısı;
 • nefes darlığı, hava eksikliği.

Ağrı duyumları her zaman etkilenen akciğere yönelir, orta yoğunlukta ve gürültülüdür, sol omuz bıçağının altında bir boğaz noktasına lokalize olurlar.

Akciğer hastalıkları olan ağrılı semptomlar hemen hemen her zaman plörezi varlığını gösterir. Bu durumda, acı bazen kürek kemiğinin altında hafif bir karıncalanma olarak kendini gösterebilir, kesme ve delme duyumlarına derin bir ilhamla yoğunlaşabilir. Çoğu durumda bir plörezi olan, şiddetli bir nefes alma derinliği ile orantılı olan, iğrenç bir doğanın keskin ağrılı bir belirtisi vardır.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları

Kas-iskelet sisteminin bazı hastalıkları da sol skapula bölgesinde ağrılı bir semptom eşlik edebilir. Çoğu zaman bu kendini servikal osteokondrozda gösterir. Oksipital kemiğin dibinde tek taraflı ağrıyan ağrılarla endişelenir, bu da başın hareketleri ile güçlendirilir ve sürekli olarak kola ve omuz bıçağının altına verilir. Bu patolojide ağrıya ek olarak, aşağıdaki semptomlar ortaya çıkar:

 • üst ekstremite uyuşukluğu;
 • ellerin parestezi;
 • baş dönmesi;
 • baş ağrısı.

Hastalığın başlangıcında, ağrı duyumları belirsizdir ve köklerin ihlaline yönelir. Çizim ve kendiliğinden alttan gelen ağrı, sıcak bir banyoda ısındıktan veya banyo yaptıktan sonra sıklıkla geçer. Zamanla, bir rüyadan ya da statik gerilim gerektiren uzun, sedanter bir işten sonra ortaya çıkan, daha fazla tanıdık hale gelirler. Başın arkasından aşağı doğru yayılırlar - kol boyunca, sırt boyunca, omuz bıçağı da dahil olmak üzere.

Sol skapula altında tipik bir semptom olan bir başka hastalık, interkostal nevraljidir. Bu osteokondrozun sık bir sonucudur ve omuz kanadının altında dahil olmak üzere sağa veya sola uzanan lumbago ve yoğun zona ile kendini gösterir. İnterkostal nevraljinin neden olduğu ağrı duyumları, interkostal kaslar boyunca yayılır ve öksürme, derin nefes alma ve eğimlerle şiddetlenir. Sol omuz bölgesindeki en şiddetli ve şiddetli epizodik ağrı bu hastalıktan kaynaklanır. Bununla birlikte, ağrı bölgesi ısındığında ve rahatladığında daralmışlardır.

Interkostal nevralji lehine, onun palpasyonunda ağrı varlığı. Omuriliğin karakteristik bir yanması ve skapula altında karakteristik yanma varlığı, hastalığın karakterli bir karakteri ve omurgada uzun süreli deforme olur. Bu durumda, bu duyguları anjina pektorisin tezahürleriyle karıştırmamak önemlidir.

Eğer interkostal nevralji plörezi ile birleştirilirse, ağrı çevredeki doğayı alır.

Sol skapula altındaki ağrı, skapula-rib sendromundan da kaynaklanabilir, bu da skapulayı kaldıran kas hastalığı anlamına gelir. Üst servikal omurların transvers süreçlerine eklenir. Bu kas hasarlı, aşırı soğutulmuş veya aşırı yüklenmişse, boyun eğimlerinden ve skapulanın yükselmelerinden oluşan normal olarak işlevini yerine getiremez.

Skapula-rib sendromu, ön bacaklarda, skapula üstündeki ve altındaki alanlarda ağrı, yoğun ağrı ile kendini gösterir. Bu patolojinin karakteristik bir özelliği, omuz ve ellerle hareket ederken bir kırılmanın varlığıdır. Uzun süreli statik stres ve sabit dinamik yükler, ağrının kalıcı hale geldiği, soğuk veya çekmenin etkisi altında artan bir durum yaratır.

Sol skapula altındaki sırtın arkasındaki ağrı: neden, tedavi, sol omuz ağrıyorsa ne yapmalı

Arkasından sol kürek kemiğinin altındaki acı, bir kişinin hareketliliğini bozan, etkinliğini kötüleştiren çok hoş olmayan bir fenomendir. Bazı patolojilerde bu rahatsızlığın kişinin dinlenmesi sırasında bile devam edebileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, bu belirti her zaman karmaşık bir sırt patolojisini göstermez. Bazen fizyolojik olarak yanlış bir postürde uzun vadeli bir bulguyla provoke edilir.

Genel anatomik bilgiler

Bilmek önemlidir! Doktorlar şok oldu: "Eklem ağrısı için etkili ve uygun maliyetli bir çözüm var." Daha fazla oku.

Yani, arkadan arkaya bakarsanız, sol omuz bıçağının göğsü oluşturan kaburgalara sabitlendiğini görebilirsiniz. Bunların her biri arasında girintilerde bulunan bir sinir ve kan damarları vardır. Birbiri arasında, kaburgalar bağlar ve bir kas aparatı vasıtasıyla bağlanır.

Skapula merkezine yakın omuriliğin bulunduğu omurga bulunur. Sadece sinirlerden ayrılır. Skapulayı çevreleyen sırt kasları iyi gelişmiştir. Amacı, sol akciğer, kalp, dalak, mide ve pankreasın yanı sıra aortun torasik kısmını korumaktır.

Acı sendromunu hangi faktörler oluşturur?

Arkadaki sol kürek kemiğinin altındaki ağrı, aşağıdaki faktörler tarafından kışkırtılabilir:

 1. Mide ülserleri. Burada sırttaki ağrının doğası artmakta, yemeklerle ilişkilendirilmektedir, ancak kusmanın ardından, daha zayıf hale gelmektedir. Ülserin ağrılı hisleri kışkırttığına dair ek bir işaret, bir erüstasyon veya mide ekşimesinin varlığıdır. Rahatsızlık sadece soldaki skapulada değil, aynı zamanda sternum bölgesine, sol meme ucuna da verilebilir. Normalde, bu durumda hasta sadece hareket edemez. Derin bir nefes almak için, ciddi rahatsızlıklardan dolayı engellenir, böylece insan vücudunda, sinir sisteminin diğer işlevsel olarak ciddi şekilde ihlal edilmesini gerektiren insanlarda tamamen rahatlayamaz. Sırtın sol tarafındaki ağrı çok keskin ise, hemen bir ambulans çağırmanız gerekir.
 1. Akut pankreatit. O da, omuz bıçağının altında arka tarafın sol tarafında şiddetli ağrıya neden olabilir. Duyuların kendi karakterleri vardır, bu durumda çevreleyen, ani.
 2. Bitkisel kriz. Buradaki semptomatoloji çok parlak. Arkadaki solun arkasındaki ağrıya ek olarak, kişinin göğüs gerginliği, aynı bölgede ısı, rahatsızlığın doğru bir şekilde lokalize edilememesi gibi bir hissi vardır. Hasta normal olarak nefes alamıyor, anksiyete hissi, korku duyuyor. Bu durumda, ağrının lokalizasyonunu doğru olarak belirlemek mümkün olabileceği söylenemez. Genellikle alt karın bölgesinde bile vücudun diğer bölgelerine yayılır. Hasta boğazda ve boğazda bir koma hisseder.
 3. Miyokard enfarktüsü. Sol omuz bıçağının bölgesinde arkadan da şiddetli ağrıya neden olur. Bu durum genellikle hayatı tehdit eder, bu nedenle zamanla fark edilmeli ve tedaviye başlanmalıdır. Hastanın yanma hissi var, derin bir nefes alma şansı yok. Sırtın sol tarafındaki ağrı yoğunluğu çok yüksektir, hasta nitrogliserine cevap vermez ve patolojik durumun kendisi 10 dakikadan fazla sürer. Hastalık, bir saldırı sırasında hastanın sıklıkla uyuşması ile karakterizedir.
 1. Angina pektoris. Bu kalp patolojisi ayrıca arkada solda skapula altında ağrı varlığı ile karakterizedir. Ağrılı duyular aynı zamanda keskin, göğsün sıkışmasıdır. Bu hastalığın nedeni, kan damarlarının lümeninin daralmasıdır. Fiziksel stres, hipotermi, alkollü içeceklerin kullanımına saldırıyı kışkırtır. Zayıf nitrogliserin zayıflatabilir.
 2. Solunum sistemi patolojisi. Bir kişi, sol kürek kemiğinin altında arkadan bir sabit ağrı sendromu hissediyorsa, bu durumun nedeni pnömoni veya kuru plörezidir. Bu durumda, hoş olmayan hislere her derin nefes, öksürük, hapşırma eşlik eder. Ağrı her zaman etkilenen akciğere doğru yönlendirilecektir. Doğası patolojinin şiddetine bağlı olarak değişebilir: önemsiz veya kesme, delme.
 1. Yükselen aortun diseksiyon anevrizması. Bu nedenle, sol atriyum ve ventrikül arasındaki valf üzerindeki yük artar. Aynı zamanda kalp, ihtiyaç duyulduğu gibi işlevleriyle çok hızlı başa çıkamaz. Bu, akciğerlerdeki venöz kanın durgunluğunu tetikler, onların şişmesi gelişir. Anevrizmanın damarlara bağlandığı noktada, duvarı incelir ve herhangi bir zamanda patlayabilir. Bu karın boşluğuna ciddi kanamaya neden olur.
 2. Dalağın iki fazlı rüptürü. Ancak bu sebep çok nadir görülüyor ve olması gereken bir yer var. Mevcut organın dokusu hasar görürse, hasta durmak neredeyse imkansız olan karın kanaması geliştirir. Bu hastalık derhal cerrahi tedavi gerektirir.

Bu patolojiler mümkün olduğunca çabuk tanınmalıdır. Aksi takdirde, uygun tıbbi bakım alınmadan, bir kişi ölebilir.

Destekleyici aparatların hangi hastalıkları ağrıyı tetikler?

Omurganın ya da iskeletin diğer bölümlerinin ağrıları, sol omuz bıçağının altında ağrıya neden olabilir. Rahatsızlığın gelişimi için böyle sebepler vardır:

 • Boyun osteokondrozu. Hastalığın gelişiminin başlangıcında, hastanın hislerini belirlemek zordur, ancak hasar gören sinir köklerini açığa çıkarırlar. Acı çeken, çekerek, sıcak bir banyo yaptıktan sonra geçebilir. Boyun bölgesinde, fark edilmeden gitmeyen sinir ve damarların şiddetli bir şekilde sıkışması vardır. Patolojinin ek bir belirtisi, ağrının elinde vermesidir. Boyunun osteokondrozu, daha bilinçli olarak ya da zorunlu olarak pasif, sedanter bir yaşam tarzı sürdüren insanlarda daha sık gelişir. Ağrı sendromunun doğası gelince, o zaman skapula altında siler, iğrenç.
 • Interkostal sinirlerin lezyonu. Mevcut durum, soldaki skapula altında bel ağrısının sık görülen bir nedeni olarak kabul edilir. Derin bir nefes, öksürük, solda bir eğim ağrı sendromunu güçlendirir. Duyular çok keskin, güçlü, çekimdir. Patoloji ilerlerse, arkasındaki skapula altındaki ağrı kabarmaya başlar.
 • Spade-rib sendromu. Duygular genellikle ağrıyor, çekiyor. Omuz bıçağının üstündeki ve altındaki alanda, omuzların altında rahatsızlık bulunur. Patolojinin özelliği, kolun ve omuzun hareketi sırasında bir çatırtıyı duymanın mümkün olmasıdır. Böyle bir hastalığın ortaya çıkmasının nedeni çok güçlü bir fiziksel gerginlik, vücudun bu kısmına travma, hipotermidir.
 • İskeleti etkileyen malign tümörler. Bu durumda, tümörün kendisi veya onun metastazı skapula üzerinde lokalize edilir.
 • Skapular krizi. Sunulan hastalık çok sık gözlenmez ve alt-çantayı etkilemektedir. Ağrı duyumları yüksek yoğunluğa sahip değildir. Ancak omuz bıçağı alanındaki hareket sırasında bir çentik vardır.
 • Belirli bir doğanın yaralanmasından kaynaklanan osteomiyelit, örneğin: bir silahtan yaralar.
 • Omuz-skapular periartrit. Basit bir gelişim biçimine sahipse, duyular çok parlak gözükmeyecektir. Semptomlar genellikle sadece bazı hareketlerle bulunur. Gelişimin akut bir aşamasında, patoloji özellikle gece olmak üzere görünüşlerin güçlenmesi ile karakterizedir. Bu durumda omuzda hareketlilik sınırlıdır, bazal sıcaklıkta bir artış görülür ve kaslar spazmodiktir.

Sol skapula altındaki ağrı, özellikle yanma, keskin veya dikişli bir karaktere sahipse, şiddetli patolojinin bir belirtisi olabilir. Hamilelik bile patolojik bir durumu provoke edebilir. Bu dönem, kadın bedeninin muazzam yükler yaşadığı gerçeğiyle karakterizedir.

Sol omuz bıçağının arkasındaki ağrı sendromunu başlatmak yaralanmalara neden olabilir: kırılma, çatlak. Burada, rahatsızlık gürültülüdür ve hareket olduğunda, onu arttırma eğilimi vardır. Böyle bir patolojik durumun gelişiminin psikosomatik nedenleri sıklıkla belirtilmektedir. Buradaki provoke edici faktör, vücudun yeterince başa çıkamadığı güçlü bir duygusal veya psikolojik strestir. Bu nedenin tuhaflığı, hastanın semptomlara karşı olumsuz bir tutumunun bile sağlık durumunu daha da kötüleştirebilmesidir.

Bu videodaki hastalık hakkında bir nörolog, Tıbbi Bilimler Adayı Kabirski Sef Georgievich:

Hoş olmayan hislerin sınıflandırılması

Eklemlerle birlikte “ihmal edilen” sorunlar bile evde tedavi edilebilir! Sadece günde bir kez bulaşmayı unutma.

Patolojik bir durumun tedavisine başlamadan önce, görünümlerinin nedenini belirlemek gerekir. Tanı için ayrıca ağrı sendromunun doğası önemlidir. Bu olabilir:

 1. Zoster. Bu durumda, rahatsızlık tek bir yerde lokalize edilir. Kişi sürekli onu hisseder. Hasta normal olarak nefes alamamaktadır, çünkü bu sendromun yoğunlaşmasına neden olur. Hastanın durumundaki bozulmayı kışkırtmak en ufak bir hareket, bir öksürük yeteneğine sahiptir. Ağrının doğası, kaburgalar arasındaki sinir darbesinin geçişiyle tetiklenir.
 2. Yanan. Etkilenen kişi cildin belirli bölgelerine bakamayabilir, vücutta karıncalanma görülür.
 3. Büyümek. Burada, arkasından skapula altından ağrı verilecektir. Bu semptomatolojiyi kışkırtmak için, bir omuz ve sırtın yükseltilmiş tonus kasları yeteneklidir.
 4. Keskin. Burada sol kürek kemiğinin arkasındaki ağrının yoğunluğu çok yüksek olarak kabul edilir. Çoğu zaman hasta nefes alamıyor, sol tarafında yatması zor, hareketler dayanılmaz hale geliyor.
 1. Kesme. Önce solda yer alır, sonra merkeze gider.
 2. Sol kürek kemiğinde donuk ağrı. Genellikle elinizi kaldırdığınızda ortaya çıkar.
 3. Çizim ağrı sendromu. Sıklıkla skapuladan lomber omurgaya “yayılır”.
 4. Keskin.
 5. Normal nefes almasına izin vermeyen sabit ağrı, yalan söyler.

Görünüşe göre, doğada pek çok farklı rahatsızlık türü var. Bu nedenle patolojinin nedenini bağımsız olarak belirlemek imkansızdır. Yani, ağrı sendromu varlığında, hasta bir doktora danışmalı ve kapsamlı bir muayeneye girmelidir.

Hastalığın tanısının özellikleri

Eğer hasta donuk ağrı hissederse, sol kürek kemiği bölgesinde ağrıya başlarsa, tedavi tam bir muayene ile başlar. Teşhis aşağıdaki prosedürleri sağlar:

 • Omurga radyografisi ve çeşitli projeksiyonlarda üretilir. Ayrıca resim akciğerler ile ilgili problemleri gösterebilir.
 • Bilgisayarlı tomografi.
 • MR.
 • Kardiyak semptomların varlığında, hastaya EKG verilir.
 • İç organların ultrasonu.
 • Nabız, arteriyel basıncın enstrümantal muayenesi.
 • Biyokimyasal ve genel kan testi

Muayene ve patolojik durumun nedenini belirledikten sonra hasta tedavi edilir. Ayrıca bir kardiyolog, gastroenterolog dan tavsiye gerekebilir.

Hastalık nasıl doğru tedavi edilir?

Doğal olarak, bir hasta arkadan sol kürek kemiği bölgesinde ıslanırsa, derin bir nefes alamaz, tedaviye başlamalıdır. Sol skapula altındaki ağrının giderilmesi için yöntemler, patolojik sürecin gelişim mekanizmasını tetikleyen faktörler tarafından belirlenir. Hızla tekrar ortaya çıkacakları için semptomları ortadan kaldırmak yeterli değildir.

Herhangi bir hastalık semptomları ile karakterizedir ve bu nedenle tedavi planı her zaman farklıdır. Bununla birlikte, her biri günün rejimini ve diyetini gözlemlemek için önemli öneriler içermektedir. Doğal olarak, künt ağrıların tedavisi ilaç kullanımı ile yapılır.

Elena Malysheva ve yardımcıları ağrının nasıl giderileceğini söylüyor:

Konservatif tedavi pozitif dinamizm sağlamazsa, hasta ameliyat gösterilir. Örneğin, iç kanama ile birlikte belirgin boyutta, dalak yırtılması, mide ülseri fıtığı cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Eğer ağrı hamileliği kışkırtırsa, o zaman daha dinlenmeli ve bir jinekoloğa danışmalıdır.

Ne zaman hastaneye gitmeliyim?

Bu nedenle, rahatsızlık sürekli olarak mevcutsa ve derin nefesler güçlendiğinde, el ve vücudun diğer kısımlarına başlamaya başlar, hemen uzmanlara danışmalısınız. Hastalık ilerlemeyi sürdüreceğinden, semptomları ortadan kaldırmak sadece durumu kötüleştirecektir.

Hasta durumunun nedenini bilse bile, hemen dar bir uzmana gitmez. Gerektiğinde yönlendirecek terapistle görüşmek daha iyidir.

Önleyici tedbirler

Okurlarımızın eklem ve omurganın hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için Rusya, gerçekten davranır belirtmiştir ilaç ve tıp kanunsuzluğu karşı karar verdik lider romatolog tarafından önerilen tedavinin hızlı ve cerrahi olmayan bir yöntem kullanın! Bu teknikle tanıştık ve dikkatinize sunmaya karar verdik. Daha fazla oku.

Tüm hastalıklara karşı kendinizi tamamen sigortalamak imkansızdır. Ancak, sağlıkta bozulmaya yol açacak faktörlerden kaçınmaya çalışabilirsiniz. Örneğin, her gün egzersiz yapmalısınız, vücudunuzu tonda tutmaya ve kaslarınızı eğitmenize izin verin. Hareketsiz çalışma mevcudiyetinde, zaman zaman ısınma gereklidir. Doğal olarak, her türlü yaralanmadan kaçınmak daha iyidir.

Neden sol kürek kemiğinin altında ağrıyorsa, o zaman etkili tedaviye başlayabilirsiniz. Doğal olarak, özellikle dejeneratif-distrofik olan bazı patolojiler tamamen ortadan kaldırılamaz. Bununla birlikte, uygun tedavi onların ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olacaktır. Sağlıklı olun ve uzmanların tavsiyelerini ihmal etmeyin!

Eklemlerde ağrı hakkında nasıl unutulur?

 • Ortak ağrı hareketlerinizi ve dolu hayatınızı sınırlar...
 • Rahatsızlık, gevreklik ve sistematik acıdan endişe duyuyorsunuz...
 • Belki bir sürü ilaç, krem ​​ve merhem denediniz.
 • Ama bu satırları okuduğunuz gerçeği ile yargılamak - size pek yardımcı değiller...

Fakat ortopedist Valentin Dikul, eklem ağrısı için gerçekten etkili bir çare olduğunu söylüyor! Daha fazla oku >>>

Aynı tedaviyi almak istiyor musunuz, bize nasıl soruyorsunuz?